Hvad er Den gode opgave?

Den gode opgave er en håndbog i opgaveskrivning. Siden den første udgave af Den gode opgave udkom i 1997 er bogen løbende blevet opdateret og udviklet. Den er skrevet af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen med bidrag af en række eksperter i akademisk skrivning, informationssøgning og videnskabsteori. Bogen er fyldt med eksempler fra gode opgaver og indeholder aktiviteter i skemaform til at komme godt og rigtigt i gang med opgaveskrivningen.

[su_quote]Den gode opgave er håndbogen til studerende på videregående uddannelser der skriver bachelor-/kandidatopgaver, projekter på alle årgange på projektorienterede uddannelser, bundne opgaver/essays samt diplom- og masteropgaver.[/su_quote]