Lottes CV og samlede udgivelser

CV

• 1.12. 2021→ Free lance pædagogisk konsulent, lærebogsforfatter
• 1.2. 2021-1.12.2021 Specialkonsulent, projekt Tværfaglige kandidatstudieordninger, Enheden for Akademisk Efteruddannelse, Roskilde Universitet
• 1.8. 2020 – 1.6. 2021 Kursusholder på Skriveværksted for adjunkter, Københavns Erhvervsakademi
• 1.5. 2017-1.6. 2019 Specialkonsulent i universitetspædagogik, Enheden for Akademisk Efteruddannelse, Roskilde Universitet
• 1.8. 2016 Selvstændig konsulent – forfatter/redaktør, underviser, konsulentopgaver
• 1.8. 2015-1.8. 2016 Institut for Naturfagenes Didaktik, Projektleder for ”Et bedre første år på KU”
• 1.9. 2014. Selvstændig konsulent – forfatter/redaktør, underviser, konsulentopgaver
• 2013-2014 Specialkonsulent, LearningLab DTU
• 2011-2013 Specialkonsulent, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, projektleder for www.undervisermetro.au.dk
• 1996-2011 Leder af Akademisk Skrivecenter, Humaniora, Københavns Universitet, (tidligere Formidlingscentret), specialkonsulent.
• 1992-1996 Skrivekonsulent samme steder
• 1987-1992 Projektansat på KU, RUC, DTU, HHK samt underviser i psykologi
• 1987 Cand.psych.

Samlede udgivelser

Rienecker, L. & Troelsen, R. (2023): University teaching and learning in short. Concepts and methods. Frederiksberg, Samfundslitteratur

Rienecker, L: Designspecialer. En guide baseret på 33 danske designspecialer. Tilgængelig på https://samfundslitteratur.dk/bog/den-gode-opgave

Qvist Hjørnholm, T., Telling Dennig, A., Pedersen A-.L. Rienecker, L. & Stray Jørgensen (2023): Studiehåndbog for sygeplejestuderende. Frederiksberg, Samfundslitteratur

Rienecker, L. & Troelsen, R. (2023): Universitetspædagogik i oversigt – begreber og metoder. Frederiksberg, Samfundslitteratur

Qvist Hjørnholm, T., Telling Dennig, A., Pedersen A-.L. Rienecker, L. & Stray Jørgensen (2023): Studiehåndbog for sygeplejestuderende. Frederiksberg, Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Peter Stray Jørgensen (2022). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Signe Skov, Vanessa Sonne-Ragans, Lotte Thing Rasmussen, Charlotte Wien, Kirstin Remvig og Ida Klitgård. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 6. udg.

Haldbo, Simon Nikolaj, Anne Bang-Larsen, Magnus Riisager, Lotte Rienecker & Peter Stray Jørgensen, (2022). Den gode opgave på STX. Frederiksberg, Samfundslitteratur & Praxis

Rienecker, Lotte & Ditte Jacobsen (2021): Peer feedback – hvorfor og hvordan? En håndbog til professionshøjskolestuderende. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte, Peter Stray Jørgensen, Anne Sofie Jakobsen (2020): Akademiske fraser – til opgaver, projekter og artikler. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte: Månedens fagbogsforfatter, Dansk forfatterforening, november 2020
https://danskforfatterforening.dk/f-gruppen/2020/11/01/maanedens-fagforfatter-lotte-rienecker/

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2019). Skriv lærebøger. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte, Kasper Mikkelsen og Eva Bendix Petersen (2019): Projekt- og gruppedannelser på RUC E2018 – en kortlægning. Rapport, RUC, 44 s.

Rienecker, Lotte & Pedersen, Michael: Peer feedback på RUC. RUC, hæfte, 19 s. [Fås ved henvendelse til lrienecker@gmail.com]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2019). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget. 3. udg. [oversættelse til norsk af Den gode opgave, 5. udg.]

Rienecker, Lotte; Gitte Wichmann-Hansen & Stray Jørgensen, Peter (2019). God vejledning. Af specialer, bacheloropgaver og projekter. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2018). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber. 4. udg. [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 5. udg.]

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2018). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 3. udg.

Rienecker, Lotte (2018): Digitale lærebøger – et disrupted felt. Forskerforum, nr. 319, s. 29-32
http://www.forskerforum.dk/downloads/ff-319.pdf

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2017). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Signe Skov, Vanessa Sonne-Ragans, Lotte Thing Rasmussen, Charlotte Wien, Kirstin Remvig og Ida Klitgård. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 5. udg.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter (2017). Hvorfor er genrer vigtige. Forfatteren nr. 6
https://danskforfatterforening.dk/forfatteren/hvorfor-genrer-vigtige/

Rienecker, Lotte (2017): Fri vidensdeling vs. ophavsret. Forfatteren nr. 3. https://danskforfatterforening.dk/forfatteren/fri-vidensdeling-vs-ophavsret

Rienecker, Lotte (2017): Article Writing Tool. Frederiksberg, Samfundslitteratur. English version.
http://awt.samfundslitteratur.dk

Rienecker, Lotte (2016). Problemformulering. Stockholm: Liber [oversættelse til svensk af Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser, 3. udg.]

Rienecker, Lotte (2016). “Nye læremidler – nye krav til forfatteren.” Forfatteren nr. 2, s. 28-30

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Gandil, Morten (2016). Skriv artikler. Om videnskabelige, faglige og formidlende artikler. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte (2016): Udvikling af egen undervisning. Pjece. I: Andrea F. M. Gregersen og Lars Ulriksen (red.) KU, IND’s skriftserie Nr. 54 (2018): Et bedre første år. S. 119-131.
https://www.ind.ku.dk/publikationer/inds_skriftserie/nr.-542018/Skriftserie_nr._54.pdf

Rienecker, Lotte (2015). “Eksamensangst ved opgaveskrivning og skriftlige eksaminer.” I: Hvass, Helle (red.). Eksamensangst. Et problem vi skal løse i fællesskab. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 105-126

Rienecker, Lotte (2015). Problemformulering på videregående uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 4. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (red.) (2015). Universitetspædagogiske praksisser. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Enevoldsen, Charlotte (2015). Danske lærebøger på universiteterne. Rapport i samarbejde med Dansk Erhverv (forlæggerforeningen) og Dansk Universitetspædagogisk Netværk

Helms Jørgensen, Anker & Rienecker, Lotte (2015). “Hvorfor skulle jeg dog skrive om undervisning? Om Scholarship of Teaching and Learning.” I: Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (red.). Universitetspædagogiske praksisser. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 235-253

Rienecker, Lotte, under medvirken af Gina Bay (2014). Scribo – problemformulerings- og litteratursøgningsværktøj. Eksempler fra professionsbacheloropgaver ved Helen Grundtvig Kristensen. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Version 4 [tilgængelig fra http://www.scribo.dk ]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2014). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber. 3. udg. [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 4. udg.]

Rienecker, Lotte (2013). “Den gode undervisning.” Psykolog nyt, 67(18), s. 12-15

Rienecker, Lotte (2013). “Kommentar. Debat.” Psykolog nyt, 67(20), s. 27

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013). “Hvordan kan kriterier for ph.d.-bedømmelser danne grundlag for ph.d.-uddannelse?: Pædagogiske perspektiver af en analyse af 41 ph.d.-bedømmelser fra et humanistisk fakultet.” Dansk universitetspædagogisk tidsskrift online, 8(15)

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget. 2. udg. [oversættelse til norsk af Den gode opgave, 4. udg.]

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.) (2013). Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte m.fl. (2013). “Aktiviteter i og uden for undervisningen”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 229-250

Rienecker, Lotte m.fl. (2013). “Aktiviteter i fagene”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfunds- litteratur, s. 251-58

Rienecker, Lotte & Bruun, Jesper (2013). “Feedback”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 259-288

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2013). “Teksten i vejledning – vejledning i tekst”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 351-368

Rienecker, Lotte (2013). “Informationssøgning om universitetspædagogiske emner”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 457-467

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). Klara dine studier. Malmö: Liber [oversættelse til svensk af Studiehåndbogen, 1. udg.]

Bager, Lene Tortzen; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). “Undervisermetroen: www.undervisermetro.au.dk.” Dansk universitetspædagogisk tidsskrift online, 7(13), s. 77-84

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2010). “Ph.d.-vejledning og ph.d.-vejlederkurser i Europa: hvor er ph.d.-vejledning på vej hen?” Dansk universitetspædagogisk tidsskrift, 5(8), s. 42-45

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2009). God specialevejledningspraksis. For både specialeskrivere og specialevejledere. Frederiksbergs Universitet, Akademisk Skrivecenter

Rienecker, Lotte (2007). Tema: Vejledning. Odense: Odense Universitetsforlag

Rienecker, Lotte (2007). “Skrivning og kundskabsopbygning på videregående uddannelser – hvad ved vi, og hvad mangler vi at vide?” I: Matre, Synnøve & Løkensgaard Hoel, Torlaug (red.). Skrive for nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Bd. 2. Trondheim: Tapir

Rienecker, Lotte (2006). Tema: Bedømmelse og censur. Odense: Odense Universitetsforlag

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Harboe, Thomas (2005). Vejledning. En brugsbog for opgave- og specialevejledere på videregående uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2004). Bacheloropgaven i læreruddannelsen. Muligheder, perspektiver, anbefalinger – lærerens bog. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2004). Lærerbacheloropgaven – den studerendes bog. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2003). Kaip Rasyti Mokslini Darba. Litauen: Aidai [oversættelse til litauisk af Den gode opgave, 2. udgave]

Rienecker, Lotte (1999). “Er ‘skolebaseret efteruddannelse’ den bedste ramme?” Gymnasieskolen, 82(11), s. 26-27

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (1999). Opgaveskrivning på videregående uddannelser. En LæreRbog. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (1999). Specielt om specialer: hovedsageligt om hovedopgaver – koncentreret om kandidatafhandlinger. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte (1998). Feedback i grupper. Erfaringer og råd. Frederiksbergs Universitet, Formidlingscentret. 2. udg.

Rienecker, Lotte (1996). Problemformuleringer på humaniora. Frederiksbergs Universitet, Formidlingscentret. 2. udg.

Rienecker, Lotte (1996). Tekster til tiden. Undgå skriveblokeringer. Frederiksberg: Dansk psykologisk Forlag. 2. udg.

Nejst Jensen, Carsten & Rienecker, Lotte (1992). Mennesker imellem – nærhed og distance. Udvikling, samspil og forskellighed. Grundbog i psykologi. Frederiksberg: Munksgaard

Bøger, artikler, software. Engelsk

Rienecker, Lotte ………..(2022): Rhetorical Moves, on Writing Commons (ed. Joseph Moxley) https://writingcommons.org/section/organization-definition/rhetorical-moves/

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2018). The Good Paper. A handbook for writing papers in higher education: International Edition. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Available from Amazon only.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2017). The Good Paper. A handbook for writing papers in higher education. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte (2017): Article Writing Tool. Frederiksberg, Samfundslitteratur. English version.
http://awt.samfundslitteratur.dk

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2016). “Country Report: Denmark.” I: Kruuse, Otto m.fl. (red.). Exploring European Writing Cultures: Country Reports on Genres, Writing Practices and Languages used in European Higher Education. Zürich University of Applied Science: Working Papers in Applied Linguistics 10

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (2015). University Teaching and Learning. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). “Genre is the Answer – What was the Question?” I: Thaiss, Chris m.fl. (red.). Writing Programs Worldwide – Profiles of Academic Writing in Many Places. Colorado: WAC Clearinghouse, Parlor Press

Rienecker, Lotte (2006). “Scribo – Writing Software as a Tool for Teaching Genre.” I: Proceedings of the Third EATAW Conference in Athens

Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.) (2003). Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2003). “The Genre in Focus, not the Writer: Using Model Examples in Large-Class Workshops”. I: Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.). Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2003). “The (IM)Possibilities in Teaching University Writing in the Anglo-American Tradition When Dealing with Continental Student Writers”. I: Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.). Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Rienecker, Lotte (2003). “Text Work that Works.” I: Proceedings of the Second EATAW Conference in Budapest

Rienecker, Lotte (1999). “Research questions and academic argumentation. Teaching students how to do it. Using formats and model-examples”. I: Kruse, Otto; Jacobs, Eva-Maria & Ruhmann, Gabriela (Hgg). Schlüsselkompetenz Schreiben. Konzepte, Methoden, Projekte für Schreibberatung und Schreibdidaktik an der Hochschule. Neuwied, Kriftel: Luchterhand, s. 95-108