Lottes CV og samlede udgivelser

CV

 • 1.6. 2019 → Selvstændig konsulent og lærebogsforfatter
 • 1.5. 2017–1.6. 2019 Specialkonsulent i universitetspædagogik, Enheden for Akademisk Efteruddannelse, Roskilde Universitet
 • 1.8. 2016 Selvstændig konsulent – forfatter/redaktør, underviser, konsulentopgaver
 • 1.8. 2015-1.8. 2016 Institut for Naturfagens Didaktik, Projektleder for ”Et bedre første år på KU”
 • 1.9. 2014. Selvstændig konsulent – forfatter/redaktør, underviser, konsulentopgaver
 • 2013-2014 Specialkonsulent, LearningLab DTU
 • 2011-2013 Specialkonsulent, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, projektleder for www.undervisermetro.au.dk
 • 1996-2011 Leder af Akademisk Skrivecenter, Humaniora, Københavns Universitet, (tidligere Formidlingscentret), specialkonsulent
 • 1992-1996 Skrivekonsulent samme sted
 • 1987-1992 Projektansat på KU, RUC, DTU, HHK samt underviser i psykologi
 • 1987 Cand.psych.

Samlede udgivelser

Rienecker, Lotte & Jacobsen, Ditte (2021). Peer feedback. Hvorfor og hvordan? København: Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Jakobsen, Anne Sofie (2020). Akademiske fraser. Til opgaver, projekter og artikler. København: Samfundslitteratur.

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2019). Skriv lærebøger. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte, Kasper Mikkelsen og Eva Bendix Petersen (2019): Projekt- og gruppedannelser på RUC E2018 – en kortlægning. Rapport, RUC, 44 s.

Rienecker, Lotte & Pedersen, Michael: Peer feedback på RUC. RUC, hæfte, 19 s. http://lotte.bananaswebdesign.dk/wp-content/uploads/sites/117/2019/10/AkademiskEfteruddannelse_Folder.pdf

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2019). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget. 3. udg. [oversættelse til norsk af Den gode opgave, 5. udg.]

Rienecker, Lotte; Gitte Wichmann-Hansen & Stray Jørgensen, Peter (2019). God vejledning. Af specialer, bacheloropgaver og projekter. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2019). Skriv lærebøger. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2018). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber. 4. udg. [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 5. udg.]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2018). The Good Paper. A handbook for writing papers in higher education: International Edition. København: Samfundslitteratur. Tilpasset udgave [oversættelse til engelsk af Den gode opgave, 5. udg.]

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2018). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2017). The Good Paper. A handbook for writing papers in higher education. København: Samfundslitteratur. 2. udg. [oversættelse til engelsk af Den gode opgave, 5. udg.]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2017). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Signe Skov, Vanessa Sonne-Ragans, Lotte Thing Rasmussen, Charlotte Wien, Kirstin Remvig og Ida Klitgård. København: Samfundslitteratur. 5. udg.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter (2017). “Hvorfor er genrer vigtige.” Forfatteren nr. 6

Rienecker, Lotte (2017): Article Writing Tool. København: Samfundslitteratur [tilgængelig fra http://awt.samfundslitteratur.dk ]

Rienecker, Lotte (2016). Problemformulering. Stockholm: Liber [oversættelse til svensk af Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser, 3. udg.]

Rienecker, Lotte (2016). “Nye læremidler – nye krav til forfatteren.” Forfatteren nr. 2, s. 28-30

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Gandil, Morten (2016). Skriv artikler. Om videnskabelige, faglige og formidlende artikler. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2016). “Country Report: Denmark.” I: Kruuse, Otto m.fl. (red.). Exploring European Writing Cultures: Country Reports on Genres, Writing Practices and Languages used in European Higher Education. Zürich University of Applied Science: Working Papers in Applied Linguistics 10

Rienecker, Lotte (2015). “Eksamensangst ved opgaveskrivning og skriftlige eksaminer.” I: Hvass, Helle (red.). Eksamensangst. Et problem vi skal løse i fællesskab. København: Samfundslitteratur, s. 105-126

Rienecker, Lotte (2015). Problemformulering på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 4. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (red.) (2015). Universitetspædagogiske praksisser. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (2015). University Teaching and Learning. København: Samfundslitteratur [oversættelse til engelsk af Universitetspædagogik]

Rienecker, Lotte & Enevoldsen, Charlotte (2015). Danske lærebøger på universiteterne. Rapport i samarbejde med Dansk Erhverv (forlæggerforeningen) og Dansk Universitetspædagogisk Netværk

Helms Jørgensen, Anker & Rienecker, Lotte (2015). “Hvorfor skulle jeg dog skrive om undervisning? Om Scholarship of Teaching and Learning.”  I:  Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (red.). Universitetspædagogiske praksisser. København: Samfundslitteratur, s. 235-253

Rienecker, Lotte, under medvirken af Gina Bay (2014). Scribo – problemformulerings- og   litteratursøgningsværktøj.   Eksempler fra professionsbacheloropgaver ved Helen Grundtvig Kristensen. København: Samfundslitteratur. Version 4 [tilgængelig fra http://www.scribo.dk ]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2014). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber. 3. udg. [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 4. udg.]

Rienecker, Lotte (2013). “Den gode undervisning.” Psykolog nyt, 67(18), s. 12-15

Rienecker, Lotte (2013). “Kommentar. Debat.” Psykolog nyt, 67(20), s. 27

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013). “Hvordan kan kriterier for ph.d.-bedømmelser danne grundlag for ph.d.-uddannelse?: Pædagogiske perspektiver af en analyse af 41 ph.d.-bedømmelser fra et humanistisk fakultet.” Dansk universitetspædagogisk tidsskrift online, 8(15)

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget. 2. udg. [oversættelse til norsk af Den gode opgave, 4. udg.]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013). The Good Paper. A handbook for writing papers in higher education.  København: Samfundslitteratur. 1. udg. [oversættelse til engelsk af Den gode opgave, 4. udg.]

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.) (2013). Universitetspædagogik. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte m.fl. (2013). “Aktiviteter i og uden for undervisningen”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. København: Samfundslitteratur, s. 229-250

Rienecker, Lotte m.fl. (2013). “Aktiviteter i fagene”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. København: Samfunds- litteratur, s. 251-58

Rienecker, Lotte & Bruun, Jesper (2013). “Feedback”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. København: Samfundslitteratur, s. 259-288

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2013). “Teksten i vejledning – vejledning i tekst”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. København: Samfundslitteratur, s. 351-368

Rienecker, Lotte (2013). “Informationssøgning om universitetspædagogiske emner”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. København: Samfundslitteratur, s. 457-467

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Signe Skov. København: Samfundslitteratur. 4. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). “Genre is the Answer – What was the Question?” I: Thaiss, Chris m.fl. (red.). Writing Programs Worldwide – Profiles of Academic Writing in Many Places. Colorado: WAC Clearinghouse, Parlor Press

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). Klara dine studier. Malmö: Liber [oversættelse til svensk af Studiehåndbogen, 1. udg.]

Bager, Lene Tortzen; Rienecker, Lotte &  Stray  Jørgensen,  Peter (2012). “Undervisermetroen: www.undervisermetro.au.dk.Dansk universitetspædagogisk tidsskrift online, 7(13), s. 77-84

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2011). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2011). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 2. udg. Særudgaver til Handelshøjskolen i Århus og til CBS, Handelshøjskolen i København

Stray Jørgensen, Peter; Rienecker, Lotte & Skov, Signe (2011). Specielt om specialer. En aktivitetsbog. København: Samfundslitteratur. 4. udg.

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2010). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 2. udg. Særudgave til Handelshøjskolen i Århus

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2010). “Ph.d.-vejledning og ph.d.-vejlederkurser i Europa: hvor er ph.d.-vejledning på vej hen?” Dansk universitetspædagogisk tidsskrift, 5(8), s. 42-45

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2009). God specialevejledningspraksis. For både specialeskrivere og specialevejledere. Københavns Universitet, Akademisk Skrivecenter

Rienecker, Lotte. Scribo (2009). København: Samfundslitteratur. [tilgængelig fra <http://www.scribo.dk/>] [Computerprogram]

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Gandil, Morten (2009). Skriv en artikel. Malmö: Liber [oversættelse til svensk af Skriv en artikel]

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2009). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2008). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber. 2. udg. [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 3. udg.]

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Gandil, Morten (2008). Skriv en artikel. Om videnskabelige, faglige og formidlende artikler. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte (2007). Tema: Vejledning. Odense: Odense Universitetsforlag

Rienecker, Lotte (2007). “Skrivning og kundskabsopbygning på videregående uddannelser – hvad ved vi, og hvad mangler vi at vide?” I: Matre, Synnøve & Løkensgaard Hoel, Torlaug (red.). Skrive for nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Bd. 2. Trondheim: Tapir

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2007). “Træningen er overflødig.” Gymnasieskolen, 90(1), s. 16-17

Nørr, Christian (2007). “Det store overspring. Interview med Lotte Rienecker.” Berlingske Tidende, 2007-11-17, sektion 5, s. 5-6, illus.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2006). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget [oversættelse til norsk af Den gode opgave, 3. udg.]

Rienecker, Lotte (2006). “Scribo – Writing Software as a Tool for Teaching Genre.” I: Proceedings of the Third EATAW Conference in Athens

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2006). Specielt om specialer – hovedsageligt om hovedopgaver – koncentreret om kandidatafhandlinger. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Rienecker, Lotte (2006). Tema: Bedømmelse og censur. Odense: Odense Universitetsforlag

Rienecker, Lotte (2005). Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2005). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Lis Hedelund, Signe Hegelund og Christian Kock. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Harboe, Thomas (2005). Vejledning. En brugsbog for opgave- og specialevejledere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2004). Bacheloropgaven i læreruddannelsen. Muligheder, perspektiver, anbefalinger – lærerens bog. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2004). “Lærerbacheloropgaven – i den bedste af alle pædagogiske verdener.” Unge pædagoger, 2004(1/2), s. 12-19

Rienecker, Lotte & Pipa, Tina Buchtrup (2004). Scribo version 2. København: Samfundslitteratur [computerprogram: Folder + cd-rom i lomme]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2004). Lærerbacheloropgaven – den studerendes bog. København:  Samfundslitteratur

Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.) (2003). Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2003). “The Genre in Focus, not the Writer: Using Model Examples in Large-Class Workshops”. I: Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.).  Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2003). “The (IM)Possibilities in Teaching University Writing in the Anglo-American Tradition When Dealing with Continental Student Writers”. I: Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.). Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2003).  Kaip Rasyti Mokslini Darba. Litauen: Aidai [oversættelse til litauisk af Den gode opgave, 2. udgave]

Rienecker, Lotte (2003). Problemformulering. Malmö: Liber [oversættelse til svensk af Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser, 2. udg.]

Rienecker, Lotte (2003). “Text Work that Works.” I: Proceedings of the Second EATAW Conference in Budapest

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2002). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 2. udg.]

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2001). Specielt om specialer – hovedsageligt om hovedopgaver – koncentreret om kandidatafhandlinger. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte (2001). Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2000). Den gode opgave. Opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Lis Hedelund, Signe Hegelund og Christian Kock. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte (1999). “Er ‘skolebaseret efteruddannelse’ den bedste ramme?” Gymnasieskolen, 82(11), s. 26-27

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (1999). Opgaveskrivning på videregående uddannelser. En LæreRbog. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte (1999). “Research questions and academic argumentation. Teaching students how to do it. Using formats and model-examples”.  I:  Kruse, Otto; Jacobs, Eva-Maria & Ruhmann, Gabriela (Hgg). Schlüsselkompetenz Schreiben.  Konzepte, Methoden, Projekte für Schreibberatung und Schreibdidaktik an der Hochschule. Neuwied, Kriftel: Luchterhand, s. 95-108

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (1999). Specielt om specialer: hovedsageligt om hovedopgaver – koncentreret om kandidatafhandlinger. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte (1998). Feedback i grupper. Erfaringer og råd. Københavns Universitet, Formidlingscentret. 2. udg.

Rienecker, Lotte (1998). Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte (1998). “Udvikling af kompetence i opgaveskrivning hos universitetsstuderende.” Psyke & logos, 19(2), s. 435- 448

Rienecker, Lotte; Kock, Christian Erik J.; Hegelund, Signe; Stray Jørgensen, Peter (1997). Den gode opgave. Arbejdsprocesser og kvalitetskriterier i opgaver på humaniora. København: Gyldendal

Rienecker, Lotte (1996). Feedback i grupper. Erfaringer og råd. Københavns Universitet, Formidlingscentret. 2. udg.

Rienecker, Lotte (1996). Problemformuleringer på humaniora. Københavns Universitet, Formidlingscentret. 2. udg.

Rienecker, Lotte (1996). Tekster til tiden. Undgå skriveblokeringer. København: Dansk psykologisk Forlag. 2. udg.

Kock, Christian & Rienecker, Lotte (1995). “Lær de studerende at skrive.” Uddannelse, 28(1), s. 19-22

Rienecker, Lotte (1994). Feedback i grupper. Erfaringer og råd. Københavns Universitet, Formidlingscentret

Rienecker, Lotte (1994). Problemformuleringer på humaniora. Københavns Universitet, Formidlingscentret

Rienecker, Lotte (1994). “Responsgrupper og elevers følsomhed over for kritik.” Dansk noter, 1994(3), s. 68-69

Rienecker, Lotte & Schultz, Erik (1993). “Psykologien har været spændt for demaskeringens projekt. Psykologer har typisk undersøgt moral fra en negativ position.” Psykolog nyt, 47(2), s. 43-46

Rienecker, Lotte (design) & Bøhm Jensen, Jakob (programmering) (1993). Scribo – en problemformuleringsguide. Systime/Gad Data [edb-program: 1 disk + manual]

Rienecker, Lotte (1992). “Vedrørende den opslåede stilling…” Psykolog nyt, 46(17), s. 628-630

Rienecker, Lotte; Thielst, Peter & Gammeltoft, Ole (1992). “… Hvor er de gode danske skribenter henne. Meriterer de sig gennem artikelskriveri?” Psykolog nyt, 46(8), s. 284-287

Nejst Jensen, Carsten & Rienecker, Lotte (1992). Mennesker imellem – nærhed og distance. Udvikling, samspil og forskellighed. Grundbog i psykologi. København: Munksgaard

Rienecker, Lotte & Jeppesen, Søren (1991). “Opgave- og specialevejledning på de videregående uddannelser.”  Uddannelse, 24(12), s. 732-738

Rienecker, Lotte (1991). “Skrivekonsulent …?” Psykolog nyt, 45(15), s. 519-522

Rienecker, Lotte (1991). Tekster til tiden: undgå skriveblokeringer. København: Dansk psykologisk Forlag

Rienecker, Lotte & Højberg, Jesper (1990). “Psykologien er mere populær end psykologerne. En PR-mand om psykologernes image.” Psykolog nyt, 44(2), s. 52-53

Rienecker, Lotte (1989). “Snakkehoveder og sludrechatoller. Hvorfor snakker de så meget?” Psykologi, s. 27-33

Rienecker, Lotte & Spalding, Linda (1988). “Hemmeligheder – og deres betydning for oplevelser af afstand og nærhed.” Psykologi, s. 5-10