Lottes CV og publikationer

CV

  • 1.5. 2017–1.1. 2019 Specialkonsulent i universitetspædagogik, Enheden for Akademisk Efteruddannelse, Roskilde Universitet
  • 1.8. 2016. Selvstændig konsulent – forfatter/redaktør, underviser, konsulentopgaver
  • 1.8. 2015-1.8. 2016 Institut for Naturfagens Didaktik, Projektleder for ”Et bedre første år på KU”
  • 1.9. 2014. Selvstændig konsulent – forfatter/redaktør, underviser, konsulentopgaver
  • 2013-2014 Specialkonsulent, LearningLab DTU
  • 2011-2013 Specialkonsulent, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, projektleder for www.undervisermetro.au.dk
  • 1996-2011 Leder af Akademisk Skrivecenter, Humaniora, Københavns Universitet, (tidligere Formidlingscentret), specialkonsulent
  • 1992-1996 Skrivekonsulent samme sted
  • 1987-1992 Projektansat på KU, RUC, DTU, HHK samt underviser i psykologi
  • 1987 Cand. psych.

Publikationer, bøger og hæfter

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter m.fl. (2018): Studiehåndbogen – håndbog for studiestartere. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter m.fl. (2017): Den gode opgave. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter m.fl. (2017): The Good Paper. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter & Gandil, Morten (2016): Skriv artikler – videnskabelige, faglige og formidlende artikler. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter, red. (2015): Universitetspædagogiske praksisser. Frederiksberg, Samfundslitteratur..

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter, Dolin, Jens Holten Ingerslev, Gitte (2013): Universitetspædagogik. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter, Dolin, Jens Holten Ingerslev, Gitte (2015): University Teaching and Learning. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte (2014): Problemformuleringer på videregående uddannelser. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter (m. bidrag af Signe Skov) (2012, 3. udgave): Den gode opgave. Frederiksberg, Samfundslitteratur. Oversat til svensk, norsk og litauisk, engelsk udgave The Good Paper 2013.

Rienecker, Lotte (2010, 2.udg.): Feedback i grupper – erfaringer og råd. Akademisk Skrivecenters Skrifter nr. 1.

Rienecker, Lotte, Harboe, Thomas, Stray Jørgensen, Peter (2005): Vejledningsbogen – en brugsbog for opgave- og specialevejledere på de videregående uddannelser. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2004): Formidlingskompetencer – inspirationsskrift til Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet. København, Københavns Universitet.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2004): Bacheloropgaven i læreruddannelsen – muligheder, perspektiver, anbefalinger. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2004): Lærerbacheloropgaven. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (1999): Opgaveskrivning på de videregående uddannelser – en læreRbog. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte (1991): Tekster til tiden – undgå skriveblokeringer. 2. udg. København, Dansk psykologisk Forlag.

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte, med flere (2011, 2. udgave): Studiehåndbogen for studiestartere på videregående uddannelser. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte, Signe Skov (2011. 3. udgave): Specielt om specialer – En aktivitetsbog. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Mølgaard, Niels, Grønbæk Nielsen, Schmidt, Ustrup, Lars, Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2006): Vurderingskriterier i et professionsperspektiv for vejledning og bedømmelse af lærerbacheloriopgaver – anbefalinger. Silkeborg Seminarium.

Nejst Jensen, Carsten & Rienecker, Lotte (1992): Mennesker imellem – nærhed og distance. Grundbog i psykologi. Kbh. Gyldendal.

Publikationer: Artikler, bidrag til antologier, rapporter

Rienecker, Lotte (2016): Nye læremidler – nye krav til forfatteren. Forfatteren nr. 2 s. 28-30. http://danskforfatterforening.dk/wp-content/uploads/2016/06/forfatno2-2016.pdf

Rienecker, Lotte, Ebsen Sjöstedt, Lotte Gøtz, Pernille, Juul Jensen, Christina, Ulriksen Lars (2016): Undervisningsudvikling – en guide til undervisere. Københavns Universitet, intern publikation, hæfte 12 s. (fås ved henvendelse til lrienecker@gmail.com.)

Rienecker, Lotte/ Stray Jorgenson, Peter. 2016. Country Report: Denmark. In: Kruse, Otto/ Chitez, Madalina/ Rodriguez, Brittany/ Castelló, Montserrat (2016). Exploring European Writing Cultures: Country Reports on Genres, Writing Practices and Languages Used in European Higher Education. Zurich University of Applied Sciences: Working Papers in Applied Linguistics, 10 [Online Publication]. 53-63. Available at https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/1056/1/Working%20Papers%20in%20Applied%20Linguistics%20No.%2010.pdf

DUN og Forlæggerforeningen (2015) Danske lærebøger på universiteterne. http://www.dun-net.dk/media/125473/danske-laereboeger-paa-universiteterne-april-2015.pdf

Rienecker Lotte og Enevoldsen, Charlotte (2015): Danske lærebøger på universiteterne. Rapport i samarbejde med Danske Erhverv (Forlæggerforeningen) og Dansk Universitetspædagogisk Netværk. http://danskeforlag.dk/sites/default/files/Rapporter/102caeb.pdf

Helms Jørgensen, Anker & Rienecker, Lotte (2015): Hvorfor skulle jeg dog skrive om undervisning? Om Scholarship of Teaching and Learning. I: Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter, red.: Universitetspædgogiske praksisser. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rieneckeer, Lotte (2015): Eksamensangst ved opgaveskrivning og skriftlige eksamener. i Hvass, Helle (2015) Eksamensangst – et problem vi skal løse i fællesskab. Frederiksberg, Samfundslitteratur..

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013): ’Hvordan kan kriterier ph.d.-bedømmelser danne grundlag for ph.d.-uddannelse? Pædagogiske perspektiver af en analyse af 41 bedømmelser af ph.d.-afhandlinger på et humanistisk fakultet’. I Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 8, Nr. 15, www.dun-net.dk

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter, Tortzen Bager, Lene (2012): Undervisermetroen – www.undervisermetro.au.dk, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 7, nr. 12, www.dun-net.dk

Bedømmelser af Humanioras ph.d.-afhandlinger – en analyse af samtlige 41 bedømmelser af ph.d.-afhandlinger fra Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 2009. (Med Peter Stray Jørgensen) Upubliceret rapport.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012): Genre is the Answer – What Was the Question? I: Chris Thaiss et al (red.): Writing Programs Worldwide – Profiles of Academic Writing in Many Places. Colorado WAC Clearinghouse, Parlor Press.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2010): Ph.d.-vejledning og ph.d.-vejlederkurser i Europa – hvor er ph.d.-vejledning på vej hen? I Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 5, Nr. 8, www.dun-net.dk

Rapport om Eksamensformer på det Humanistiske Fakultet, 2009, 53 s. (med Karsten Schou, Roar Christian Kent, Hanne Ruus, Ulla Prien, Morten Warmind, Tenna Lyhne Abild, Bo Fritzbøger/Eva Birgitte Duberg Nielsen; Mette Obling Høeg, Ea Ryholt, Mette Low Sørensen, Peter Stray Jørgensen) http://laering.hum.ku.dk/doks/eksamensformer.pdf/

Rienecker, Lotte (2007): Skrivning og kundskabsopbygning på videregående uddannelser – hvad ved vi, og hvad mangler vi at vide?. I: Matre, Synnøve & Løkensgaard Hoel, Torlaug: Skrive for nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Vol 2., Trondheim, Tapir forlag.

Rienecker, Lotte (2006): Scribo – Writing Software as a Tool for Teaching Genre. I: Proceedings of the Third EATAW Conference Athens 22-24 June 2005. (Keynote)

Rienecker, Lotte (2003): Text Work that Works. I: Proceedings of the Second EATAW Conference Budapest 23-25 June 2003. (Cd-rom).

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2003): The (Im)possibilities in Teaching University Writing in the Anglo-American Tradition when Dealing with Continental Student Writers. In: Björk, Lennart, Bräuer, Gerd, Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter: Teaching Academic Writing in European Higher Education. Studies in Writing, Vol. 12. Kluwer Academic Publishers, NL.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2003): The Genre in Focus, not the Writer: Using Model Examples in Large-Class Workshops. In: Björk, Lennart, Bräuer, Gerd, Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter: Teaching Academic Writing in European Higher Education. Studies in Writing, Vol. 12. Kluwer Academic Publishers, NL.

Rienecker, Lotte (1999): Research Questions and Academic Argumentation: Teaching Students How To Do It. In: Kruse; Jakobs; Ruhmann (red.) (1999): Konzepte, Methoden, Projekte für Schreibberatung und Schreibdidaktik an der Hochshule. Berlin, Luchterhand, s. 95-108.

 

Formidlende artikler

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter (2017): Hvorfor er genrer vigtige. Forfatteren nr. 6 http://danskforfatterforening.dk/forfatteren/hvorfor-genrer-vigtig

Rienecker, Lotte (2016): Nye læremidler – nye krav til forfatterne. Forfatteren nr. 2, http://danskforfatterforening.dk/forfatteren/nye-laeremidler-nye-krav-forfatterne/

 

Publikationer, net og software

Rienecker, Lotte (2017): Article Writing Tool. Frederiksberg, Samfundslitteratur www.articlewritingtool.dk

Rienecker, Lotte under medvirken af Gina Bay (2014, ver.4): Scribo – problemformulerings- og litteratursøgningsværktøj Frederiksberg, Samfundslitteratur. Se www.scribo.dk

Undervisermetrp.au.dk (2012- )- med Stray Jørgensen Pgter, og Tortzen Bager, Lene

10 bidrag til Genveje til god undervisning med Stray Jørgensen, Peter (2010), bl.a. om feedback og om deltageraktiverende undervisningsformer, forventningsafstemning m.m. http://hum.ku.dk/underviserportal/

Rienecker, Lotte & Kjærgaard, Anne (2007): Academic Writing in English. ca. 80 s. portal om opgaveskrivning og studieteknik for internationale studerende .http://academicwriting.hum.ku.dk/