Om Peter og Lotte

Vi har gennem 20 år skrevet og arbejdet sammen med hinanden og med andre gode kolleger, bl.a. med Signe Skov, om opgaveskrivningsbogen Den gode opgave som er Danmarks mest solgte lærebog med over 150.000 solgte eksemplarer, siden første udgave i 1997. Vi har arbejdet med tekster og skriveprocesser på universiteter og videregående uddannelser, og med forfattere til disse tekster, både studerende og forskere/undervisere/læremiddelforfattere. Og vi har arbejdet med vejledning, undervisning og pædagogik som ansatte på Københavns Universitet, Århus Universitet, DTU og Byggeteknisk Højskole. Vi skriver om:

•Akademiske genrer
•Artikelskrivning
•Førsteårsundervisning
•Lærebøger og læringsressourcer
•Mundtlig akademisk kommunikation
•Opgaveskrivning, den gode opgave
•Ph.d.-bedømmelser og -vejledning
•Problemformuleringer
•Pædagogik på videregående uddannelser, universitetspædagogik
•Specialeskrivning
•Udvikling af undervisning, scholarship of teaching and learning
•Vejledning.

Vores mange bogudgivelser kan ses i kort form her på siden, og med mere materiale, priser og bestilling på vores forlags, Samfundslitteraturs, hjemmeside. Vores artikler ses i vores publikationslister.

Vi arbejder videre, sammen og hver for sig som lærebogsforfattere og freelance-konsulenter, og har en række projekter i gang: skriver, underviser, censurerer og meget andet. Peter er desuden konsulent for forlaget Samfundslitteratur. Du er meget velkommen til at kontakte os hvis du gerne vil have en af os, eller os begge, med i et projekt, eller til at holde en workshop eller et oplæg.