Peter CV og publikationer

CV

 • Forlagskonsulent (Samfundsltteratur), selvstændig pædagogisk konsulent, forfatter, redaktør, kursusholder 2013
 • Specialkonsulent, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 2011-2013
 • Specialkonsulent på Akademisk Skrivecenter (under Det Humanistiske Fakultet, FLI, Forskning, Læring og Innovation) (tidligere Formidlingscentret) 1996-2011
 • Ekstern lektor ved Institut for Nordisk Filologi 1989-97 (Formidling, Sprogrigtighed, Sproglig rådgivning, overbygning), 2002-2003 (Akademisk skrivning, overbygning)
 • Censor på Copenhagen Business School København og Aarhus Business School.
 • Censor på journalistuddannelsen og kommunikationsuddannelsen på Roskilde Universitetscenter
 • Censor på journalistuddannelsen på Syddansk Universitet
 • Praktikvejleder 1984-1996
 • Studievejleder 1981-1996
 • Lærer i kommunikationsfag, Byggeteknisk Højskole, København 1970-1996
 • Pædagogisk praktikvejleder-uddannelse ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1984
 • Studievejlederuddannelse ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1981-82
 • Undervisningsassistent ved Institut for Nordisk Filologi 1977-82 (Skriftlig fremstilling, Slang, overbygning)
 • Studier på Institut for teoretisk pædagogik 1977-78
 • Cand.phil. i dansk sprog og litteratur 1977

Publikationer

Danske

Stray Jørgensen, P. (2018): Slang. I Ord for ord for ord. Dansk Sproghistorie, bind 2, Aarhus, Aarhus Universitetsforlag.

Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. m.fl. (2018): The Good Paper, International Edition. Frederiksberg, Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter m.fl. (2017): Studiehåndbogen – håndbog for studiestartere. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter m.fl. (2017): Den gode opgave. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter m.fl. (2017): The Good Paper. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Anker-Møller, Søren; Stray Jørgensen, Peter (2001): Politikens Slangordbog. 6. udg. København, Politikens Forlag.

Hedelund, Lis; Stray Jørgensen, Peter (2004): Mundtlig eksamen med skriftligt materiale/synopsis. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Jacobsen, Henrik Galberg; Stray Jørgensen, Peter (2013): Håndbog i Nudansk. Opslagsbog i praktisk sprogbrug. 6. udg. København, Politikens Forlag. (Oversat og bearbejdet til norsk).

Hvass, Helle: Sray Jørgensen, Peter (2014): Synopsiseksamen. Og andre mundtlige eksamensformer med skriftligt materiale. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Jacobsen, Henrik Galberg; Jensen, Hanne; Stray Jørgensen, Peter (1994): Politikens Ord med Historie. 2. udg. København, Politikens Forlag.

Mølgaard, Niels, Grønbæk Nielsen, Schmidt, Ustrup, Lars; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2006): Vurderingskriterier i et professionsperspektiv for vejledning og bedømmelse af lærerbacheloriopgaver – anbefalinger. Silkeborg Seminarium.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2010): 10 bidrag til Genveje til god undervisning bl.a. om feedback og om deltageraktiverende undervisningsformer, forventningsafstemning m.m.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2010): Ph.d.-vejledning og ph.d.-vejlederkurser i Europa – hvor er ph.d.-vejledning på vej hen? I Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 5, Nr. 8, www.dun-net.dk

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Gandil, Morten (2016): Skriv en artikel – om videnskabelige, faglige og formidlende artikler. 2. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter (med bidrag af Signe Skov) (2012, 4. udgave): Den gode opgave. Frederiksberg, Samfundslitteratur. Oversat til svensk, norsk og litauisk, engelsk udgave The Good Paper 2013.

Rienecker, Lotte; Harboe, Thomas; Stray Jørgensen, Peter (2005): Vejledning – en brugsbog for opgave- og specialevejledere på videregående uddannelser. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2004): Formidlingskompetencer – inspirationsskrift til Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet. København, Københavns Universitet.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2004): Bacheloropgaven i læreruddannelsen – muligheder, Perspektiver, anbefalinger. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2004): Lærerbacheloropgaven. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (1999): Opgaveskrivning på videregående uddannelser – en læreRbog. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013): ’Hvordan kan kriterier ph.d.-bedømmelser danne grundlag for ph.d.-uddannelse? Pædagogiske perspektiver af en analyse af 41 bedømmelser af ph.d.-afhandlinger på et humanistisk fakultet’. I Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 8, Nr. 15, www.dun-net.dk

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2010): Ph.d.-vejledning og ph.d.-vejlederkurser i Europa – hvor er ph.d.-vejledning på vej hen? I Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 5, Nr. 8, www.dun-net.dk

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter, Tortzen Bager, Lene (2012): Undervisermetroen – www.undervisermetro.au.dk, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 7, nr. 12, www.dun-net.dk

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter, Dolin, Jens Holten Ingerslev, Gitte (2013): Universitetspædagogik. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter, red. (2015): Universitetspædgogiske praksisser. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013): ’Hvordan kan kriterier ph.d.-bedømmelser danne grundlag for ph.d.-uddannelse? Pædagogiske perspektiver af en analyse af 41 bedømmelser af ph.d.-afhandlinger på et humanistisk fakultet’. I Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 8, Nr. 15, www.dun-net.dk

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2010): Ph.d.-vejledning og ph.d.-vejlederkurser i Europa – hvor er ph.d.-vejledning på vej hen? I Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 5, Nr. 8, www.dun-net.dk

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter, Tortzen Bager, Lene (2012): Undervisermetroen – www.undervisermetro.au.dk, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 7, nr. 12, www.dun-net.dk

Stray Jørgensen, Peter; Rienecker, Lotte, med flere (2011): Studiehåndbogen for studiestartere på videregående uddannelser. 2. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Stray Jørgensen, Peter (under medvirken af Thomas Harboe) (2007): Studielæsning på videregående uddannelser – læsestrategier og læseteknikker. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Stray Jørgensen, Peter: Videnskabelige ord – sproglig rådgivning i videnskabelighed. I: Jørgensen, Henrik; Stray Jørgensen, Peter (red.) (2004): På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. februar 2004. Århus, Wessel & Huitfeldt.

Stray Jørgensen, Peter (2014): Formalia i opgaver på videregående uddannelser – serviceafsnit, layout og typografi. 3. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Stray Jørgensen, Peter (2004): Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser. 4. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Stray Jørgensen, Peter (2014): Notatteknik for universitetsstuderende – lyt, læs – notér – skriv. 3. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Stray Jørgensen, Peter; Rienecker, Lotte; Skov, Signe: (2011): Specielt om specialer – en aktivitetsbog kandidatafhandlinger. 4. udg., Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Stray Jørgensen, Peter: Metakommunikation og videnskabelighed – om praktisk skriverådgivning på videnskabeligt grundlag. I: Jarvad, Pia m.fl. (red.) (2001): Sproglige åbninger. E som Erik, H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001. København, Hans Reitzels Forlag. S. 311-319.

Stray Jørgensen, Peter (2014): Talegaver – mundtlig fremstilling for studerende. 3. udg.Frederiksberg, Samfundslitteratur. 

Udenlandske

Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter: Teaching Academic Writing in European Higher Education: An Introduction. I: Björk; Bräuer; Rienecker; Stray Jorgensen (eds.) (2003): Teaching Academic Writing in European Higher Education. The Netherlands, Kluwer Academic Publishers. S. 1-15.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter: The Genre in Focus, not the Writer: Using Model Examples in Large-class Workshops. I: Björk; Bräuer; Rienecker; Stray Jørgensen (edt.) (2003): Teaching Academic Writing in European Higher Education. The Netherlands, Kluwer Academic Publishers. S.61-76.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter: The (Im)Possibilities in Teaching University Writing in the Anglo-American Tradition when Dealing with Continental Student Writers. I: Björk; Bräuer;

Rienecker; Stray Jørgensen (edt.) (2003): Teaching Academic Writing in European Higher Education. The Netherlands, Kluwer Academic Publishers. S. 103-114.

Rienecker, Lotte; Jørgensen, Peter Stray (2000): Fewer Tutorials and More Large-Class Workshops in the Teaching of Academic Writing. The Use of Model Examples in a Workshop Pedagogy. Paper presented at the Joint Meeting of the National and East Central Writing Centers Associations. Bloomington, Indiana, April 15-17, 1999. The ERIC Database (ED439426).

Rienecker, Lotte; Stray Jorgensen, Peter. 2016. Country Report: Denmark. In: Kruse, Otto/ Chitez, Madalina/ Rodriguez, Brittany/ Castelló, Montserrat (2016). Exploring European Writing Cultures: Country Reports on Genres, Writing Practices and Languages Used in European Higher Education. Zurich University of Applied Sciences: Working Papers in Applied Linguistics, 10 [Online Publication]. 53-63. Available at

https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/1056/1/Working%20Papers%20in%20Applied%20Linguistics%20No.%2010.pdf

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012): Genre is the Answer – What Was the Question? I: Chris Thaiss et al (red.): Writing Programs Worldwide – Profiles of Academic Writing in Many Places. Colorado WAC Clearinghouse, Parlor Press.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter, Dolin, Jens Holten Ingerslev, Gitte (2015): University Teaching and Learning. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur.

Skov, Signe; Stray Jørgensen, Peter (2005): Models for Connecting Argumentation and Structure in Student (Research) Papers. I: Proceedings of the Third EATAW Conference Athens 22-24 June 2005.

Stray Jørgensen, Peter (2007): Teksten i vejledning – modeller for vejledning i videnskabelig opgaveskrivning. I: Skrive for nåtid og framtid. Oslo, Tapir.

Stray Jørgensen, Peter (2003): A Linguistic Heuristic for Diagnosing Problems in Student Academic Writing. I: Proceedings of the Second EATAW Conference Budapest 23-25 June 2003.

Redaktion

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (2009→2011)

Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (eds.) (2003): Teaching Academic Writing in European Higher Education. The Netherlands, Kluwer Academic Publishers.

Jørgensen, Henrik; Stray Jørgensen, Peter (red.) (2004): På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. februar 2004. Århus, Wessel & Huitfeldt.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter, red. (2015): Universitetspædgogiske praksisser. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter, Dolin, Jens Holten Ingerslev, Gitte (2013): Universitetspædagogik. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur.

Skov, Signe; Stray Jørgensen, Peter (red.) (2008): Skriv godt. Festskrift til Lotte Rienecker i anledning af hendes 50 års fødselsdag den 27. maj 2008. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur.

Stray Jørgensen, Peter; Rienecker, Lotte (red.) (2009): Studiehåndbogen for studiestartere på videregående uddannelser. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rapport om Eksamensformer på det Humanistiske Fakultet, 2009, 53 s. (med Karsten Schou, Roar Christian Kent, Hanne Ruus, Ulla Prien, Morten Warmind, Tenna Lyhne Abild, Bo Fritzbøger/Eva Birgitte Duberg Nielsen; Mette Obling Høeg, Ea Ryholt, Mette Low Sørensen, Peter Stray Jørgensen) http://laering.hum.ku.dk/doks/eksamensformer.pdf/