Peter CV og publikationer

CV

 • Forlagskonsulent (Samfundsltteratur), selvstændig pædagogisk konsulent, forfatter, redaktør, kursusholder 2013
 • Specialkonsulent, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 2011-2013
 • Specialkonsulent på Akademisk Skrivecenter (under Det Humanistiske Fakultet, FLI, Forskning, Læring og Innovation) (tidligere Formidlingscentret) 1996-2011
 • Ekstern lektor ved Institut for Nordisk Filologi 1989-97 (Formidling, Sprogrigtighed, Sproglig rådgivning, overbygning), 2002-2003 (Akademisk skrivning, overbygning)
 • Censor på Copenhagen Business School København og Aarhus Business School.
 • Censor på journalistuddannelsen og kommunikationsuddannelsen på Roskilde Universitetscenter
 • Censor på journalistuddannelsen på Syddansk Universitet
 • Praktikvejleder 1984-1996
 • Studievejleder 1981-1996
 • Lærer i kommunikationsfag, Byggeteknisk Højskole, København 1970-1996
 • Pædagogisk praktikvejleder-uddannelse ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1984
 • Studievejlederuddannelse ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1981-82
 • Undervisningsassistent ved Institut for Nordisk Filologi 1977-82 (Skriftlig fremstilling, Slang, overbygning)
 • Studier på Institut for teoretisk pædagogik 1977-78
 • Cand.phil. i dansk sprog og litteratur 1977

Publikationer

Samlede udgivelser

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2019). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget. 3. udg. [oversættelse til norsk af Den gode opgave, 5. udg.]

Rienecker, Lotte; Gitte Wichmann-Hansen & Stray Jørgensen, Peter (2019). Vejledning. Effektiv vejledning af specialer og opgaver. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2019).  En bog om at skrive lærebøger. København: Samfundslitteratur

Astrup Nielsen, Diana; Stray Jørgensen, Peter & Qvist Hjørnholm, Thea (2019). Den gode sundhedsbacheloropgave. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2018). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber. 4. udg. [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 5. udg.]

Stray Jørgensen, Peter (2018). ”Slang”. I: Hjort, Ebba m.fl. (red,). Ord for ord for ord. Dansk Sproghistorie. Bd. 2. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2018). The Good Paper. A handbook for writing papers in higher education: International Edition. København: Samfundslitteratur. Tilpasset udgave [oversættelse til engelsk af Den gode opgave, 5. udg.]

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter m.fl. (2018). Studiehåndbogen – håndbog for studiestartere. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2017). The Good Paper. A handbook for writing papers in higher education. København: Samfundslitteratur. 2. udg. [oversættelse til engelsk af Den gode opgave, 5. udg.]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2017). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Signe Skov, Vanessa Sonne-Ragans, Lotte Thing Rasmussen, Charlotte Wien, Kirstin Remvig og Ida Klitgård. København: Samfundslitteratur. 5. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2017). “Hvorfor er genrer vigtige.” Forfatteren nr. 6 [tilgængelig fra <http://danskforfatterforening.dk/forfatteren/hvorfor-genrer-vigtig>]

Stray Jørgensen, Peter (2016). “Slang sb.”. Af V. Kristiansen med hjælp af Peter Stray Jørgensen. I: Fahl, Laurids Kristian; Jacobsen, Henrik Galberg; Jørgensen, Bent & Jørgensen, Merete K. (red.). EDO Ebbas Danske Ordbog. Ord til Ebba Hjorth på 70-årsdagen 2. maj 2016. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Gandil, Morten (2016). Skriv artikler. Om videnskabelige, faglige og formidlende artikler. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2016). “Country Report: Denmark.” I: Kruuse, Otto m.fl. (red.). Exploring European Writing Cultures: Country Reports on Genres, Writing Practices and Languages used in European Higher Education. Zürich University of Applied Science: Working Papers in Applied Linguistics 10

Stray Jørgensen, Peter (2015). ”Slangordbogen. Dansk slang og dagligsprog – underholdning eller seriøs ordbog?” LexicoNordica, 22, s. 205-212 tilgængelig fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/104044/152988

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (red.) (2015). Universitetspædagogiske praksisser. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (2015). University Teaching and Learning. København: Samfundslitteratur [oversættelse til engelsk af Universitetspædagogik]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2014). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber. 3. udg. [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 4. udg.]

Stray Jørgensen, Peter (2014). Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 4. udg.

Stray Jørgensen, Peter (2014). Notatteknik for studerende på videregående uddannelser. Lyt, læs – notér – og skriv. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Stray Jørgensen, Peter (2014). Talegaver. Mundtlig fremstilling for studerende på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Stray Jørgensen, Peter (2014). Formalia i opgaver på videregående uddannelser. Serviceafsnit, layout og typografi. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Hvass, Helle & Sray Jørgensen, Peter (2014). Synopsiseksamen. Og andre mundtlige eksamensformer med skriftligt materiale. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.) (2013). Universitetspædagogik. København: Samfundslitteratur

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2013). “Teksten i vejledning – vejledning i tekst”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. København: Samfundslitteratur, s. 351-368

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget. 2. udg. [oversættelse til norsk af Den gode opgave, 4. udg.]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013). “Hvordan kan kriterier for ph.d.-bedømmelser danne grundlag for ph.d.-uddannelse?: Pædagogiske perspektiver af en analyse af 41 ph.d.-bedømmelser fra et humanistisk fakultet.” Dansk universitetspædagogisk tidsskrift online, 8(15) tilgængelig fra http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/article/down-load/8810/7427 

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013). The Good Paper. A handbook for writing papers in higher education.  København: Samfundslitteratur. 1. udg. [oversættelse til engelsk af Den gode opgave, 4. udg.]

Jacobsen, Henrik Galberg & Stray Jørgensen, Peter (2013). Håndbog i Nudansk. Opslagsbog i praktisk sprogbrug. København: Politikens Forlag. 6. udg. [Oversat og bearbejdet til norsk]

Bager, Lene Tortzen; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). “Undervisermetroen: www.undervisermetro.au.dk.Dansk universitetspædagogisk tidsskrift online, 7(13), s. 77-84 tilgængelig fra http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/article/download/6300/6202

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). “Genre is the Answer – What was the Question?” I: Thaiss, Chris m.fl. (red.). Writing Programs Worldwide – Profiles of Academic Writing in Many Places. Colorado: WAC Clearinghouse, Parlor Press

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). Klara dine studier. Malmö: Liber [oversættelse til svensk af Studiehåndbogen, 1. udg.]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Signe Skov. København: Samfundslitteratur. 4. udg.

Wiberg, Merete; Sørensen, Bettina Dahl; von Müllen, Rikke; Krogh, Lone & Stray Jørgensen, Peter (2011). ”Almenpædagogik og fagdidaktik”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift6(10), 1-2 tilgængelig fra <https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5676>

Stray Jørgensen, Peter; Rienecker, Lotte & Skov, Signe (2011). Specielt om specialer. En aktivitetsbog. København: Samfundslitteratur. 4. udg.

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2011). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2011). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 2. udg. Særudgaver til Handelshøjskolen i Århus og til CBS, Handelshøjskolen i København

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2010). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 2. udg. Særudgave til Handelshøjskolen i Århus

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2010). “Ph.d.-vejledning og ph.d.-vejlederkurser i Europa: hvor er ph.d.-vejledning på vej hen?” Dansk universitetspædagogisk tidsskrift, 5(8), s. 42- 45. tilgængelig fra http://www.dun-net.dk/media/99929/DUT_81488_i.pdf

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2010). “Ph.d.-vejledning og ph.d.-vejlederkurser i Europa: hvor er ph.d.-vejledning på vej hen?” Dansk universitetspædagogisk tidsskrift, 5(8), s. 42- 45. tilgængelig fra http://www.dun-net.dk/media/99929/ DUT_81488_i.pdf

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2009). God specialevejledningspraksis. For både specialeskrivere og specialevejledere. Københavns Universitet, Akademisk Skrivecenter

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2009). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur

Schou, Karsten m.fl. (2009). Rapport om Eksamensformer på det Humanistiske Fakultet. Med Schou, Karsten; Kent, Roar Christian; Ruus, Hanne; Prien, Ulla; Warmind, Morten; Abild, Tenna Lyhne; Fritzbøger, Bo; Nielsen, Eva Birgitte Duberg; Obling, Mette Høeg; Ryholt, Ea; Sørensen, Mette Low & Stray Jørgensen. København: Københavns Universitet. Tilgængelig fra http://laering.hum.ku.dk/doks/eksamensformer.pdf/

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2008). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber. 2. udg. [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 3. udg.]

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Gandil, Morten (2008). Skriv en artikel. Om videnskabelige, faglige og formidlende artikler. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2007). “Træningen er overflødig.” Gymnasieskolen, 90(1), s. 16-17. Tilgængelig fra http://www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=20475

Skov, Signe & Stray Jørgensen, Peter (red.) (2008). Skriv godt. Festskrift til Lotte Rienecker i anledning af hendes 50 års fødselsdag den 27. maj 2008. København: Samfundslitteratur

Stray Jørgensen, Peter (2007). ”Teksten i vejledning – modeller for vejledning i videnskabelig opgaveskrivning”. I: Martre, Synnøve & Løkensgard, Thorlaug (red.). Skrive for nåtid og framtid. Oslo: Tapir

Stray Jørgensen, Peter, under medvirken af Thomas Harboe (2007). Studielæsning på videregående uddannelser – læsestrategier og læseteknikker. København: Samfundslitteratur

Mølgaard, Niels; Grønbæk Nielsen, Schmidt, Ustrup, Lars; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2006). Vurderingskriterier i et professionsperspektiv for vejledning og bedømmelse af lærerbacheloropgaver – anbefalinger. Silkeborg Seminarium

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2006). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget [oversættelse til norsk af Den gode opgave, 3. udg.]

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2006). Specielt om specialer – hovedsageligt om hovedopgaver – koncentreret om kandidatafhandlinger. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Skov, Signe & Stray Jørgensen, Peter (2005). Models for Connecting Argumentation and Structure in Student (Research) Papers. Proceedings of the Third EATAW Conference Athens 22-24 June 2005

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2005). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Lis Hedelund, Signe Hegelund og Christian Kock. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Harboe, Thomas (2005). Vejledning. En brugsbog for opgave- og specialevejledere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2004). “Lærerbacheloropgaven – i den bedste af alle pædagogiske verdener.” Unge pædagoger, 2004(1/2), s. 12-19

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2004). Bacheloropgaven i læreruddannelsen: muligheder, perspektiver, anbefalinger. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2004). Lærerbacheloropgaven – den studerendes bog. København:  Samfundslitteratur

Hedelund, Lis; Stray Jørgensen, Peter (2004). Mundtlig eksamen med skriftligt materiale/synopsis. Frederiksberg, Samfundslitteratur

Stray Jørgensen, Peter (2004). ”Videnskabelige ord – sproglig rådgivning i videnskabelighed”. I: Jørgensen, Henrik & Stray Jørgensen, Peter (red.). På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. februar 2004. Århus, Wessel & Huitfeldt

Jørgensen, Henrik & Stray Jørgensen, Peter (red.) (2004). På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. februar 2004. Århus: Wessel & Huitfeldt

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2004). Formidlingskompetencer – inspirationsskrift til Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet. København: Københavns Universitet

Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.) (2003). Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2003). “The Genre in Focus, not the Writer: Using Model Examples in Large-Class Workshops”. I: Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.).  Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2003). “The (IM)Possibilities in Teaching University Writing in the Anglo-American Tradition When Dealing with Continental Student Writers”. I: Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.). Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2003). “Teaching Academic Writing in European Higher Education: An Introduction”. I: Björk; Bräuer; Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (eds.). Teaching Academic Writing in European Higher Education. The Dordrecht: Kluwer Academic Press, s. 1-15

Rienecker, Lotte  &  Stray  Jørgensen,  Peter  (2003).  Kaip Rasyti Mokslini Darba. Litauen: Aidai [oversættelse til litauisk af Den gode opgave, 2. udgave]

Stray Jørgensen, Peter (2003). A Linguistic Heuristic for Diagnosing Problems in Student Academic Writing. Proceedings of the Second EATAW Conference Budapest 23-25 June 2003

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2002). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 2. udg.]

Stray Jørgensen, Peter (2001). “-ist”. I: Jacobsen, Henrik Galberg & Schack, Jørgen (red.). Ord til Arne Hamburger på ottiårsdagen 11. juli 2001. Dansk Sprognævns skrifter, 31. København: Dansk Sprognævn, s. 74-75

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2001). Specielt om specialer – hovedsageligt om hovedopgaver – koncentreret om kandidatafhandlinger. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Anker-Møller, Søren & Stray Jørgensen, Peter (2001). Politikens Slangordbog. København: Politikens Forlag. 6. udg.

Stray Jørgensen, Peter (2001). ”Metakommunikation og videnskabelighed – om praktisk skriverådgivning på videnskabeligt grundlag”. I: Jarvad, Pia m.fl. (red.). Sproglige åbninger. E som Erik, H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001. København: Hans Reitzels Forlag, s. 311-319

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2000). Den gode opgave. Opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Lis Hedelund, Signe Hegelund og Christian Kock. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte & Jørgensen, Peter Stray (2000). Fewer Tutorials and More Large-Class Workshops in the Teaching of Academic Writing. The Use of Model Examples in a Workshop Pedagogy. Paper presented at the Joint Meeting of the National and East Central Writing Centers Associations. Bloomington, Indiana, April 15-17, 1999. The ERIC Database (ED439426). Tilgængelig fra https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/1056/1/Working%20Papers%20in%20Applied%20Linguistics%20No.%2010.pdf

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (1999). Opgaveskrivning på videregående uddannelser – en læreRbog. København: Samfundslitteratur

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (1999). Specielt om specialer: hovedsageligt om hovedopgaver – koncentreret om kandidatafhandlinger. København: Samfundslitteratur

Stray Jørgensen, Peter (1995). Skriveklodsen. Vejledning i at skrive rapporter, specialer og den slags. København: Byggeteknisk Højskole.

Jacobsen, Henrik Galberg; Jensen, Hanne & Stray Jørgensen, Peter (1994). Politikens Ord med Historie. København, Politikens Forlag. 2. udg.

Stray Jørgensen, Peter (1991). Formidling – skriv godt: bliv læst og forstået. København: Dansklærerforeningen

Stray Jørgensen, Peter; Jerndorff-Jessen, Peter; Karker, Allan & Uhrskov, Eva (1981). ”Godt sprog”. Mål & Mæle, 8(3), s. 1-32

Stray Jørgensen, Peter (1981). ”Kær pølse har mange navne eller medister i sproget”. Mål & Mæle, 8(1), s. 20-27

 

Redaktion

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (2009→2011)

Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (eds.) (2003): Teaching Academic Writing in European Higher Education. The Netherlands, Kluwer Academic Publishers.

Jørgensen, Henrik; Stray Jørgensen, Peter (red.) (2004): På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. februar 2004. Århus, Wessel & Huitfeldt.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter, red. (2015): Universitetspædgogiske praksisser. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter, Dolin, Jens Holten Ingerslev, Gitte (2013): Universitetspædagogik. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur.

Skov, Signe; Stray Jørgensen, Peter (red.) (2008): Skriv godt. Festskrift til Lotte Rienecker i anledning af hendes 50 års fødselsdag den 27. maj 2008. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur.

Stray Jørgensen, Peter; Rienecker, Lotte (red.) (2009): Studiehåndbogen for studiestartere på videregående uddannelser. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Rapport om Eksamensformer på det Humanistiske Fakultet, 2009, 53 s. (med Karsten Schou, Roar Christian Kent, Hanne Ruus, Ulla Prien, Morten Warmind, Tenna Lyhne Abild, Bo Fritzbøger/Eva Birgitte Duberg Nielsen; Mette Obling Høeg, Ea Ryholt, Mette Low Sørensen, Peter Stray Jørgensen) http://laering.hum.ku.dk/doks/eksamensformer.pdf/