Peter CV og samlede udgivelser

CV

 • Forlagskonsulent (Samfundslitteratur), selvstændig pædagogisk konsulent, forfatter, redaktør, kursusholder 2013
 • Specialkonsulent, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 2011-2013
 • Specialkonsulent på Akademisk Skrivecenter (under Det Humanistiske Fakultet, FLI, Forskning, Læring og Innovation) (tidligere Formidlingscentret) 1996-2011
 • Ekstern lektor ved Institut for Nordisk Filologi 1989-97 (Formidling, Sprogrigtighed, Sproglig rådgivning, overbygning), 2002-2003 (Akademisk skrivning, overbygning)
 • Censor på Copenhagen Business School og Aarhus Business School.
 • Censor på journalistuddannelsen og kommunikationsuddannelsen på Roskilde Universitetscenter
 • Censor på journalistuddannelsen på Syddansk Universitet
 • Praktikvejleder 1984-1996
 • Studievejleder 1981-1996
 • Lærer i kommunikationsfag, Byggeteknisk Højskole, København 1970-1996
 • Pædagogisk praktikvejleder-uddannelse ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1984
 • Studievejlederuddannelse ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1981-82
 • Undervisningsassistent ved Institut for Nordisk Filologi 1977-82 (Skriftlig fremstilling, Slang, overbygning)
 • Studier på Institut for teoretisk pædagogik 1977-78
 • Cand.phil. i dansk sprog og litteratur 1977

 

Samlede udgivelser

Qvist Hjørnholm, T., Telling Dennig, A., Pedersen A-.L. Rienecker, L. & Stray Jørgensen (2023): Studiehåndbog for sygeplejestuderende. Frederiksberg, Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter: Den gode opgave – Håndbog i opgave-, projekt- og specialeskrivning. Med bidrag af Ida Klitgård, Signe Skov, Vanessa Sonne-Ragans, Kirstin Remvig, Charlotte Wien og Lotte Thing Rasmussen. 6. udg.

Haldbo, Simon Nikolaj, Anne Bang-Larsen, Magnus Riisager, Lotte Rienecker & Peter Stray Jørgensen, (2022). Den gode opgave på STX. Frederiksberg, Samfundslitteratur & Praxis

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Jakobsen, Anne Sofie (2020). Akademiske fraser. Til opgaver, projekter og artikler. København: Samfundslitteratur.

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2019). Skriv lærebøger. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2019). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget. 3. udg. [oversættelse til norsk af Den gode opgave, 5. udg.]

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2019). Skriv lærebøger. København: Samfundslitteratur

Astrup Nielsen, Diana; Stray Jørgensen, Peter & Qvist Hjørnholm, Thea (2019). Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne. Håndbog i opgaveskrivning og metode. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte; Gitte Wichmann-Hansen & Stray Jørgensen, Peter (2019). God Vejledning. Af specialer, bacheloropgaver og projekter. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2018). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber. 4. udg. [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 5. udg.]

Stray Jørgensen, Peter (2018). ”Slang”. I: Hjort, Ebba m.fl. (red,). Ord for ord for ord. Dansk Sproghistorie. Bd. 2. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2018). The Good Paper. A handbook for writing papers in higher education: International Edition. København: Samfundslitteratur. Tilpasset udgave [oversættelse til engelsk af Den gode opgave, 5. udg.]

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter m.fl. (2018). Studiehåndbogen – håndbog for studiestartere. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2017). The Good Paper. A handbook for writing papers in higher education. København: Samfundslitteratur. 2. udg. [oversættelse til engelsk af Den gode opgave, 5. udg.]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2017). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Signe Skov, Vanessa Sonne-Ragans, Lotte Thing Rasmussen, Charlotte Wien, Kirstin Remvig og Ida Klitgård. København: Samfundslitteratur. 5. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2017). “Hvorfor er genrer vigtige.” Forfatteren nr. 6 [tilgængelig fra <http://danskforfatterforening.dk/forfatteren/hvorfor-genrer-vigtig>]

Stray Jørgensen, Peter (2016). “Slang sb.”. Af V. Kristiansen med hjælp af Peter Stray Jørgensen. I: Fahl, Laurids Kristian; Jacobsen, Henrik Galberg; Jørgensen, Bent & Jørgensen, Merete K. (red.). EDO Ebbas Danske Ordbog. Ord til Ebba Hjorth på 70-årsdagen 2. maj 2016. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Gandil, Morten (2016). Skriv artikler. Om videnskabelige, faglige og formidlende artikler. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2016). “Country Report: Denmark.” I: Kruuse, Otto m.fl. (red.). Exploring European Writing Cultures: Country Reports on Genres, Writing Practices and Languages used in European Higher Education. Zürich University of Applied Science: Working Papers in Applied Linguistics 10

Stray Jørgensen, Peter (2015). ”Slangordbogen. Dansk slang og dagligsprog – underholdning eller seriøs ordbog?” LexicoNordica, 22, s. 205-212 tilgængelig fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/104044/152988

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (red.) (2015). Universitetspædagogiske praksisser. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (2015). University Teaching and Learning. København: Samfundslitteratur [oversættelse til engelsk af Universitetspædagogik]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2014). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber. 3. udg. [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 4. udg.]

Stray Jørgensen, Peter (2014). Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 4. udg.

Stray Jørgensen, Peter (2014). Notatteknik for studerende på videregående uddannelser. Lyt, læs – notér – og skriv. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Stray Jørgensen, Peter (2014). Talegaver. Mundtlig fremstilling for studerende på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Stray Jørgensen, Peter (2014). Formalia i opgaver på videregående uddannelser. Serviceafsnit, layout og typografi. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Hvass, Helle & Sray Jørgensen, Peter (2014). Synopsiseksamen. Og andre mundtlige eksamensformer med skriftligt materiale. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.) (2013). Universitetspædagogik. København: Samfundslitteratur

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2013). “Teksten i vejledning – vejledning i tekst”. I: Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens & Holten Ingerslev, Gitte (red.). Universitetspædagogik. København: Samfundslitteratur, s. 351-368

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget. 2. udg. [oversættelse til norsk af Den gode opgave, 4. udg.]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013). “Hvordan kan kriterier for ph.d.-bedømmelser danne grundlag for ph.d.-uddannelse?: Pædagogiske perspektiver af en analyse af 41 ph.d.-bedømmelser fra et humanistisk fakultet.” Dansk universitetspædagogisk tidsskrift online, 8(15) tilgængelig fra http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/article/down-load/8810/7427 

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2013). The Good Paper. A handbook for writing papers in higher education.  København: Samfundslitteratur. 1. udg. [oversættelse til engelsk af Den gode opgave, 4. udg.]

Jacobsen, Henrik Galberg & Stray Jørgensen, Peter (2013). Håndbog i Nudansk. Opslagsbog i praktisk sprogbrug. København: Politikens Forlag. 6. udg. [Oversat og bearbejdet til norsk]

Bager, Lene Tortzen; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). “Undervisermetroen: www.undervisermetro.au.dk.Dansk universitetspædagogisk tidsskrift online, 7(13), s. 77-84 tilgængelig fra http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/article/download/6300/6202

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). “Genre is the Answer – What was the Question?” I: Thaiss, Chris m.fl. (red.). Writing Programs Worldwide – Profiles of Academic Writing in Many Places. Colorado: WAC Clearinghouse, Parlor Press

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). Klara dine studier. Malmö: Liber [oversættelse til svensk af Studiehåndbogen, 1. udg.]

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2012). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Signe Skov. København: Samfundslitteratur. 4. udg.

Wiberg, Merete; Sørensen, Bettina Dahl; von Müllen, Rikke; Krogh, Lone & Stray Jørgensen, Peter (2011). ”Almenpædagogik og fagdidaktik”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift6(10), 1-2 tilgængelig fra <https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5676>

Stray Jørgensen, Peter; Rienecker, Lotte & Skov, Signe (2011). Specielt om specialer. En aktivitetsbog. København: Samfundslitteratur. 4. udg.

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2011). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2011). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 2. udg. Særudgaver til Handelshøjskolen i Århus og til CBS, Handelshøjskolen i København

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2010). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. 2. udg. Særudgave til Handelshøjskolen i Århus

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2010). “Ph.d.-vejledning og ph.d.-vejlederkurser i Europa: hvor er ph.d.-vejledning på vej hen?” Dansk universitetspædagogisk tidsskrift, 5(8), s. 42- 45. tilgængelig fra http://www.dun-net.dk/media/99929/DUT_81488_i.pdf

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2010). “Ph.d.-vejledning og ph.d.-vejlederkurser i Europa: hvor er ph.d.-vejledning på vej hen?” Dansk universitetspædagogisk tidsskrift, 5(8), s. 42- 45. tilgængelig fra http://www.dun-net.dk/media/99929/ DUT_81488_i.pdf

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2009). God specialevejledningspraksis. For både specialeskrivere og specialevejledere. Københavns Universitet, Akademisk Skrivecenter

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2009). Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur

Schou, Karsten m.fl. (2009). Rapport om Eksamensformer på det Humanistiske Fakultet. Med Schou, Karsten; Kent, Roar Christian; Ruus, Hanne; Prien, Ulla; Warmind, Morten; Abild, Tenna Lyhne; Fritzbøger, Bo; Nielsen, Eva Birgitte Duberg; Obling, Mette Høeg; Ryholt, Ea; Sørensen, Mette Low & Stray Jørgensen. København: Københavns Universitet. Tilgængelig fra http://laering.hum.ku.dk/doks/eksamensformer.pdf/

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2008). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber. 2. udg. [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 3. udg.]

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Gandil, Morten (2008). Skriv en artikel. Om videnskabelige, faglige og formidlende artikler. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2007). “Træningen er overflødig.” Gymnasieskolen, 90(1), s. 16-17. Tilgængelig fra http://www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=20475

Skov, Signe & Stray Jørgensen, Peter (red.) (2008). Skriv godt. Festskrift til Lotte Rienecker i anledning af hendes 50 års fødselsdag den 27. maj 2008. København: Samfundslitteratur

Stray Jørgensen, Peter (2007). ”Teksten i vejledning – modeller for vejledning i videnskabelig opgaveskrivning”. I: Martre, Synnøve & Løkensgard, Thorlaug (red.). Skrive for nåtid og framtid. Oslo: Tapir

Stray Jørgensen, Peter, under medvirken af Thomas Harboe (2007). Studielæsning på videregående uddannelser – læsestrategier og læseteknikker. København: Samfundslitteratur

Mølgaard, Niels; Grønbæk Nielsen, Schmidt, Ustrup, Lars; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2006). Vurderingskriterier i et professionsperspektiv for vejledning og bedømmelse af lærerbacheloropgaver – anbefalinger. Silkeborg Seminarium

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2006). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget [oversættelse til norsk af Den gode opgave, 3. udg.]

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2006). Specielt om specialer – hovedsageligt om hovedopgaver – koncentreret om kandidatafhandlinger. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Skov, Signe & Stray Jørgensen, Peter (2005). Models for Connecting Argumentation and Structure in Student (Research) Papers. Proceedings of the Third EATAW Conference Athens 22-24 June 2005

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2005). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Lis Hedelund, Signe Hegelund og Christian Kock. København: Samfundslitteratur. 3. udg.

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Harboe, Thomas (2005). Vejledning. En brugsbog for opgave- og specialevejledere på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2004). “Lærerbacheloropgaven – i den bedste af alle pædagogiske verdener.” Unge pædagoger, 2004(1/2), s. 12-19

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2004). Bacheloropgaven i læreruddannelsen: muligheder, perspektiver, anbefalinger. København: Samfundslitteratur

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2004). Lærerbacheloropgaven – den studerendes bog. København:  Samfundslitteratur

Hedelund, Lis; Stray Jørgensen, Peter (2004). Mundtlig eksamen med skriftligt materiale/synopsis. Frederiksberg, Samfundslitteratur

Stray Jørgensen, Peter (2004). ”Videnskabelige ord – sproglig rådgivning i videnskabelighed”. I: Jørgensen, Henrik & Stray Jørgensen, Peter (red.). På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. februar 2004. Århus, Wessel & Huitfeldt

Jørgensen, Henrik & Stray Jørgensen, Peter (red.) (2004). På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. februar 2004. Århus: Wessel & Huitfeldt

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2004). Formidlingskompetencer – inspirationsskrift til Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet. København: Københavns Universitet

Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.) (2003). Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2003). “The Genre in Focus, not the Writer: Using Model Examples in Large-Class Workshops”. I: Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.).  Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2003). “The (IM)Possibilities in Teaching University Writing in the Anglo-American Tradition When Dealing with Continental Student Writers”. I: Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (eds.). Teaching Academic Writing in European Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Press

Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2003). “Teaching Academic Writing in European Higher Education: An Introduction”. I: Björk; Bräuer; Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (eds.). Teaching Academic Writing in European Higher Education. The Dordrecht: Kluwer Academic Press, s. 1-15

Rienecker, Lotte  &  Stray  Jørgensen,  Peter  (2003).  Kaip Rasyti Mokslini Darba. Litauen: Aidai [oversættelse til litauisk af Den gode opgave, 2. udgave]

Stray Jørgensen, Peter (2003). A Linguistic Heuristic for Diagnosing Problems in Student Academic Writing. Proceedings of the Second EATAW Conference Budapest 23-25 June 2003

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2002). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber [oversættelse til svensk af Den gode opgave, 2. udg.]

Stray Jørgensen, Peter (2001). “-ist”. I: Jacobsen, Henrik Galberg & Schack, Jørgen (red.). Ord til Arne Hamburger på ottiårsdagen 11. juli 2001. Dansk Sprognævns skrifter, 31. København: Dansk Sprognævn, s. 74-75

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (2001). Specielt om specialer – hovedsageligt om hovedopgaver – koncentreret om kandidatafhandlinger. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Anker-Møller, Søren & Stray Jørgensen, Peter (2001). Politikens Slangordbog. København: Politikens Forlag. 6. udg.

Stray Jørgensen, Peter (2001). ”Metakommunikation og videnskabelighed – om praktisk skriverådgivning på videnskabeligt grundlag”. I: Jarvad, Pia m.fl. (red.). Sproglige åbninger. E som Erik, H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001. København: Hans Reitzels Forlag, s. 311-319

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2000). Den gode opgave. Opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Lis Hedelund, Signe Hegelund og Christian Kock. København: Samfundslitteratur. 2. udg.

Rienecker, Lotte & Jørgensen, Peter Stray (2000). Fewer Tutorials and More Large-Class Workshops in the Teaching of Academic Writing. The Use of Model Examples in a Workshop Pedagogy. Paper presented at the Joint Meeting of the National and East Central Writing Centers Associations. Bloomington, Indiana, April 15-17, 1999. The ERIC Database (ED439426). Tilgængelig fra https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/1056/1/Working%20Papers%20in%20Applied%20Linguistics%20No.%2010.pdf

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (1999). Opgaveskrivning på videregående uddannelser – en læreRbog. København: Samfundslitteratur

Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte (1999). Specielt om specialer: hovedsageligt om hovedopgaver – koncentreret om kandidatafhandlinger. København: Samfundslitteratur

Stray Jørgensen, Peter (1995). Skriveklodsen. Vejledning i at skrive rapporter, specialer og den slags. København: Byggeteknisk Højskole.

Jacobsen, Henrik Galberg; Jensen, Hanne & Stray Jørgensen, Peter (1994). Politikens Ord med Historie. København, Politikens Forlag. 2. udg.

Stray Jørgensen, Peter (1991). Formidling – skriv godt: bliv læst og forstået. København: Dansklærerforeningen

Stray Jørgensen, Peter; Jerndorff-Jessen, Peter; Karker, Allan & Uhrskov, Eva (1981). ”Godt sprog”. Mål & Mæle, 8(3), s. 1-32

Stray Jørgensen, Peter (1981). ”Kær pølse har mange navne eller medister i sproget”. Mål & Mæle, 8(1), s. 20-27