Pædagogisk vejleder eller redaktør?

Pædagogisk vejleder eller redaktør?

Lotte Rienecker Mange vejledere redigerer deres studerendes udkast i vejledning, dvs. retter alt hvad de finder som ikke er optimal tekst, for på den måde at vise studerende hvad der er god faglig akademisk skrivning: hvordan teksten bliver...
Faste akademiske udtryk og vendinger

Faste akademiske udtryk og vendinger

Se flere akademiske vendinger Peter Stray Jørgensen At kende og beherske konventionelle akademiske vendinger, udtryk og formuleringer er kompetencer som man har brug for for at kunne skrive akademiske tekster og opgaver på videregående uddannelser. Fordelen ved at...