Pentagonen

 

 

Vi fandt på og offentliggjorde første gang pentagonmodellen i Den gode opgave i 2005 som et redskab for studerende i deres skrivning af videnskabelige (eller det der ligner) opgaver. Pentagonens 5 hjørner udpeger kriterierne for videnskabelig og akademisk praksis: fokus (problemformulering), formål, stof, redskaber (teori, metoder og begreber) og fremgangsmåde.

De fem elementer er helt centrale hvad enten du skal skrive en artikel eller søge om et projekt eller en ph.d. – eller bare skriv et oplæg til speciale. Hvis du ikke har skrevet noget om ét eller flere af netop de fem elementer i pentagonen, så vil du med stor sandsynlighed blive spurgt til netop dem af dine læsere – fordi netop de er centrale elementer i rigtig megen videnskabelig undersøgelse og formidling, fra studie- til professionelt niveau.

Pentagonen kan derfor finde anvendelse på andre former for akademiske aktiviteter der har videnskabelig og akademisk baggrund. Her finder du pentagonmodellen brugt på forskellige slags tekster og aktiviteter der er oplæg til videnskabeligt baseret formidling af undersøgelser, projekter, cases, undervisning osv.:

Den gode opgave

Pentagon med tomme kasser til udfyldelse Pentagonmodel over de 5 styrepinde for selvstændige opgaver og projekter

Bundne opgaver Pentagonmodel over de 5 styrepinde for bundne opgaver og ugeopgaver

Informationssøgning Pentagonmodel over hvilke typer af litteratur og information der kan søges til opgavens dele

Problemformulering – på videregående uddannelser

Pentagon, forstå og forklare

Pentagon, handleforeskrive og designe

To pentagonmodeller til opgaver der har vægten på henholdsvis at forstå og forklare noget, og på at designe eller konstruere

Skriv artikler

Videnskabelig artikel

Faglig artikel

Formidlende artikel

Tre pentagonmodeller for centrale styrepinde for videnskabelige, faglige og formidlende artikler

Universitetspædagogik

Lektionsplanlægning Pentagonmodel for vigtige styrepinde til lektionsplanlægning til undervisning på videregående uddannelser

Kursusplanlægning Pentagonmodel for vigtige styrepinde til planlægning af hele kurser på videregående uddannelse

Her kan du hente Pentagoner, du kan skrive i. Få instruktion og inspiration i eksemplerne til venstre.

Pentagon, Word

Til undervisere og censorer

Pentagonen kan også bruges til vurdering af opgaver, og det finder du en skabelon til her:

Vurderingsark