Pentagonen

 

Vi fandt på og offentliggjorde første gang pentagonmodellen i Den gode opgave i 2005 som et redskab for studerende i deres skrivning af videnskabelige (eller det der ligner) opgaver. Pentagonens 5 hjørner udpeger kriterierne for videnskabelig og akademisk praksis: fokus (problemformulering), formål, stof, redskaber (teori, metoder og begreber) og fremgangsmåde.

De fem elementer er helt centrale hvad enten du skal skrive en artikel eller søge om et projekt eller en ph.d. – eller bare skriv et oplæg til speciale. Hvis du ikke har skrevet noget om ét eller flere af netop de fem elementer i pentagonen, så vil du med stor sandsynlighed blive spurgt til netop dem af dine læsere – fordi netop de er centrale elementer i rigtig megen videnskabelig undersøgelse og formidling, fra studie- til professionelt niveau.

Pentagonen kan derfor finde anvendelse på andre former for akademiske aktiviteter der har videnskabelig og akademisk baggrund. Her finder du pentagonmodellen brugt på forskellige slags tekster og aktiviteter der er oplæg til videnskabeligt baseret formidling af undersøgelser, projekter, cases, undervisning osv.:

 

Opgavegenren

Problemformulering 

Bundne opgaver

Artikler

Lektionsplanlægning

Kursusplanlægning

Litteratur

Informationssøgning

 

Til undervisere og censorer. Pentagonen kan også bruges til vurdering af opgaver, og det finder du en skabelon til her:

Vurderingsark