Peer feedback – hvorfor og hvordan? 2021, 150 sider Køb Peer feedback hos Academic Books Skal du modtage, give eller facilitere peer feedback på et produkt eller en proces, som er undervejs og ufærdigt eller klar til at aflevere – enten mundtligt eller skriftligt,...
Pædagogisk vejleder eller redaktør?

Pædagogisk vejleder eller redaktør?

Lotte Rienecker Mange vejledere redigerer deres studerendes udkast i vejledning, dvs. retter alt hvad de finder som ikke er optimal tekst, for på den måde at vise studerende hvad der er god faglig akademisk skrivning: hvordan teksten bliver...
Faste akademiske udtryk og vendinger

Faste akademiske udtryk og vendinger

Se flere akademiske vendinger Peter Stray Jørgensen At kende og beherske konventionelle akademiske vendinger, udtryk og formuleringer er kompetencer som man har brug for for at kunne skrive akademiske tekster og opgaver på videregående uddannelser. Fordelen ved at...
Skriv din lærebog på Samos

Skriv din lærebog på Samos

Peter Stray Jørgensen Har du lyst til, har du tænkt på, er du i gang med: At skrive en lærebog? Så meld dig til Samfundslitteraturs skriveophold på Samos (26. maj til 2. juni i år, 2018) og kom godt videre. Går du rundt med en idé om en lærebog der mangler på dit fag...
10 gode råd til studiestartere og førsteårsstuderende

10 gode råd til studiestartere og førsteårsstuderende

Lotte Rienecker Jeg har i bogen Taler til ungdommen. Hemmeligheder, opsange og gode råd fra 26 markante danskere fra Kristeligt Dagblads Forlag (2016) opstillet 10 gode råd til studiestartere og førsteårsstuderende: Drop studiejob i starten. En god studiestrategi er...