Universitetspædagogik

1. udgave 2013, 500 sider

Køb Universitetspædagogik hos Academic books

God undervisning på universitetet er orienteret mod de studerendes læring. Læringsaktiviteter i undervisningen og mellem undervisningsgangene spiller derfor en stor rolle i universitetspædagogik.

Universitetspædagogik rummer erfaringsbaserede og forskningsrelaterede forslag til, hvordan man tilrettelægger, gennemfører, evaluerer og videreudvikler egen undervisningspraksis inden for de rammer som universitetet og forskningsbaseringen danner om undervisningen – hvad enten det drejer sig om traditionelle forelæsnings- og vejledningsaktiviteter, case- og projektarbejde eller e-læring.

Forfatterne giver desuden den enkelte underviser redskaber til at overveje sit læringsteoretiske fundament.

Bogens hovedafsnit:

– Universitet som ramme
– Læring og forskningsbaseret undervisning
– Planlægning af kurser og lektioner
– Gennemførelse af selve undervisningen
– Vejledning
– Eksamen og evaluering
– Undervisningsudvikling for universitetsundervisere.