Skriv lærebøger

 2019, 195 sider

Køb Skriv lærebøger hos Academic Books

Peter Stray Jørgensen og Lotte Rienecker

Skal du i gang med at skrive en lærebog til en professionsbachelor- eller universitetsuddannelse? Eller skal du være redaktør på/bidragyder til en lærebog med flere forfattere? Så kan du hente hjælp i denne bog.

En lærebog kræver nemlig mere end et godt fagligt indhold. Det faglige indhold som skal læres, skal formidles på en læringsfremmende måde til de relevante læseres brug og læring. Og der skal være et marked. Med andre ord bør en lærebog være fagligt, pædagogisk-formidlingsmæssigt og forretningsmæssigt gennemtænkt.

Skriv lærebøger viser, hvordan du som forfatter kan planlægge og tilrettelægge, strukturere, redigere og samarbejde med et forlag. Den fortæller ikke hvad du skal gøre, men peger på forskellige muligheder og konkrete redskaber som kan gavne både produktet og processen for dig som forfatter og dem der skal lære noget af din lærebog.

Bogen er skrevet på baggrund af forfatternes egne erfaringer med at skrive lærebøger og hvad andre kloge folk og forskere har skrevet om læring og lærebøger.