Den gode opgave

– Håndbog i opgave-, projekt- og specialeskrivning

 2022, 462 sider

Køb Den gode opgave hos Academic Books

Af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen
Med bidrag fra Signe Skov, Lotte Thing Rasmussen, Ida Klitgård, Vanessa Sonne-Ragans, Charlotte Wien og Kirstin Remvig

Den gode opgave nu udkommet i 6. udgave! Bogen er blevet læst og brugt “i en menneskealder” (siden 1997) af studerende på videregående uddannelser som en håndbog og opslagsbog til skrivning af opgaver og projekter. Den er også blevet brugt af rigtig mange vejledere og biblioteksfolk, og det er i høj grad deres tilbagemeldinger til os og til forlaget der har formet bogens udviklinger med hver ny udgave.

Siden 5. udgave fra 2017 er der kommet en række opgaveskrivningsbøger til professionsuddannelser, og derfor er denne 6. udgave rettet lidt mere mod universitetsuddannelser. Vi synes dog stadig at bogen har en bred relevans.

  • Det nye i denne 6. udgave af Den gode opgave er
  • Bogen retter sig i højere grad mod universiteternes opgaver, også mod gruppeprojekter, og medtager en række eksempler fra projekter på RUC og AUC.
  • Den indeholder en lang række nye eksempler fra universitetsopgaver, masteropgaver, projekter og specialer. Enkelte af de gamle eksempler har vi beholdt fordi vi ikke har kunnet finde bedre og mere illustrative.
  • Bogen indeholder et nyt kapitel om at skrive i grupper.
  • Vi har indarbejdet læringsmålstænkningen som er blevet mere fremherskende i uddannelsespædagogikken.
    Vejledning har fået en boks efter hvert kapitel. Vejledning bliver i disse år i stigende grad til kollektiv vejledning og klyngevejledning, og for mange studerende er der mindre individuel vejledning. Selvom peer feedback er den vejledning man får, er det vigtigt som studerende at forholde sig til hvad man gerne vil have vejledning og feedback på, og hvad der kan være væsentlige temaer til vejledning og dialog, præsentation for klyngen osv.
  • Vi har indarbejdet mere af den sproglige vinkel på akademisk skrivning som vi for alvor fik gennemarbejdet i bogen Akademiske fraser – til opgaver, rapporter og artikler, fra 2020.