God vejledning

– af specialer, bacheloropgaver og projekter

2. udgave 2019, 260 sider

Køb God vejledning hos Academic Books

Lotte Rienecker, Gitte Wichmann-Hansen og Peter Stray Jørgensen

God vejledning er en forsknings- og praksisbaseret ressourcebog der først og fremmest henvender sig til vejledere af skriftlige opgaver, specialer og projekter på videregående uddannelser, men også til dem der organiserer, koordinerer og leder vejledning.

Vi har i bogen fokus på hvad den enkelte vejleder har af konkrete handlemuligheder, og på hvordan vejledning løbende kan udvikles af teams og institutioner.

For os er målet med vejledning overordnet at understøtte de studerende som aktive, selvstændige, forberedte aktører i at drive deres egen undersøgelse og opgave fremad. Vi giver i denne bog en række konkrete råd og ideer til hvordan vejledere kan understøtte det i praksis før, under og efter opgave-, projekt- og specialevejledning.

Vores bog tilbyder et bredt repertoire af strategier og metoder der samlet kan øge vejlederens fleksibilitet og effektivitet.

Bogens temaer er:
   –  Vejlederens udfordringer
   –  Studerendes selvstændighed
   –  Vejlederens stilladsering af processer og produkter
   –  Vejledning på undersøgelse, tekst og sprog, og vejledning på litteratur
   –  Feedback og bedømmelse
   –  Vejledning på proces og produkt
   –  Kollektiv/klynge-, online-, gruppe- og tværprofessionel vejledning
   –  Den gode vejledningssamtale og den svære
   –  Vejledningsrelationer
   –  Udvikling og evaluering af vejledning som individuelle initiativer, og som institutionelle tiltag.

Lotte Rienecker, specialkonsulent i universitetspædagogik
Gitte Wichmann-Hansen, lektor i universitetspædagogik med speciale i vejledning
Peter Stray Jørgensen, freelance, tidl. specialkonsulent i universitetspædagogik, forlagskonsulent. 

God vejledning kan med fordel læses sammen med Den gode opgave.