Nye udgivelser

  • Lærebøger. En lærebog

Peter og Lotte i samarbejde med forlaget Samfundslitteraturs redaktører. En guide for nye forfattere af gode lærebøger. Udkommer juni 2019.

  • Akademiske vendinger

En bog om det akademiske sprogs faste vendinger. Peter, Lotte og Anne Sofie Jacobsen.

    Foreningsarbejde

    • Lotte og Peter deltager i Dansk Forfatterforenings læremiddelgruppes styregruppe.